برای درخواست نمایندگی مهسرام شما میتوانید فرم زیر را تکمیل و ارسال کنید. اطلاعات ارسال شده توسط کارشناسان مهسرام بررسی و پس از تایید با شما ارتباط خواهند گرفت تا سایر مراحل اخذ نمایندگی کاشی و سرامیک مهسرام را دنبال کنید.

1اطلاعات اولیه
2وضعیت محل عرضه کالا