جزئیات طرح : Golden black & Arabescato

طرح به کار رفته در دیوار : Arabescato

طرح به کار رفته در کف : Golden black