جزئیات طرح : Calacatta Verona Matte

محصول استفاده شده در کف طرح : Calacatta Verona