جزئیات طرح : Arabescato

طرح به کار رفته در کف : Arabescato

طرح به کار رفته در دیوار : Arabescato