• زبان
  • کاربران
  • 035-3154
 
 

شرکت بازرگانی کاشی الماس کویر ایساتیس در طی سال ها فعالیت پر افتخار خود توانسته است موفقیت ها و گواهینامه های ارزشمندی را در این زمینه کسب نماید .

از جمله این موفقیت ها می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

  • پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن
  • کاربرد علامت استاندارد اجباری برای کلیه محصولات
  • گواهینامه سازمان تحقیقات مسکن
  • گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان
  • دارنده گواهینامه مدیریت کیفیت ISO 9001 از شرکت بین المللی
  • دارنده گواهینامه مدیریت محیط زیستی ISO 14001 از شرکت بین المللی
  • دارنده گواهینامه مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001 از شرکت بین المللی

 

                                                                            

 

                                                                     

                                                                         

                                                                             

 

                                                                                

 

                                                                              

 

                                                                              

                                                                         

 

                                                                                                                        


نگارنده:
بازدید: 3683
آخرین به روزرسانی: 1396/02/12